UltraISO Premium Edition 9.5.2

UltraISO là chương trình chỉnh sửa, tạo mới nội dung file ISO rất mạnh mà không làm hỏng cấu trúc, làm mất khả năng boot của file ISO nếu có.UltraISO cho phép bạn tạo file ảnh của đĩa CD\ DVD, tạo file ảnh từ dữ liệu trên đĩa cứng, trích xuất một phần hay toàn bộ nội dung của file ảnh, thay thế thêm bớt file, thư mục vào file ảnh.

UltraISO còn cho phép bạn tạo ổ CD\DVD ảo để cài đặt và chạy phần mềm games từ ổ CD\DVD ảo mà một số phần mềm bắt buộc phải chạy trên ổ CD\DVD ảo nếu bạn không ghi ra đĩa, chuyển đổi các định dạng các file ảnh, trích xuất và chơi các file âm thanh từ đĩa CD\DVD audio,…

Đặc điểm:

 • Tạo file ảnh từ đĩa CD\DVD
 • Tạo File Iso từ các dữ liệu trong máy tính của Bạn.
 • Thêm, bớt, trích xuất nội dung file ISO.
 • Ghi file image ra đĩa CD\DVD
 • Tạo và sử dụng ổ CD\DVD ảo.
 • Chuyển đổi ( chuyển đổi định của File ISO sang định dạng khác và ngược lại)
 • Nghe nhạc, Trích xuất file audio từ đĩa CD audio.

Cập nhật mới:

 • Optimized U+ v2 boot technology, now it is possible to boot all of your PCs with a single bootable USB flash drive
 • Improved syslinux V3/V4 support, can create bootable USB disk from ISO image of popular linux distributions, including:
  • Debian live 6.03
  • Knoppix 6.7
  • Backtrack 5
  • Fedora 15
  • OpenSUSE 11.4
  • CentOS Live 6
  • Mandriva Linux 2011
 • Includes Lame 3.99 encoder
 • Can open BIF file of Acronis True Image 2012
 • Supports virtual drives of Daemon-Tools Lite/Pro 4.41
 • Can detect and use Nero 11 and Roxio 2011 as default burning software
 • Some minor improvements and bug fixes


 

Leave a Reply