wireshark, wireless, package, traffic, capture, dns, tcp, server, client,

Wireshark, hay  còn gọi là Ethereal, công cụ này có lẽ không quá xa lạ với phần lớn  người sử dụng chúng ta, vốn được xem là 1 trong những ứng dụng phân tích  dữ liệu hệ thống mạng, với khả năng theo dõi, giám sát các gói tin theo  thời gian thực, hiển thị chính...