Phần mềm giả lập máy tính Vinacal 570ES plus II

05/07/2013

Máy tính Vinacal 570ES plus II đã có mặt trên thị trường giúp học sinh trong việc tính toán, nhưng để thuật tiện, Cty phân phối  giới thiệu đến các thầy cô và các bạn học sinh phần mềm giả lập máy tính Vinacal 570 ES Plus II. Model Vinacal 570ES Plus II Bổ sung tính năng mới hữu ích và phù hợp với các chương trình giảng dạy của…

Read More >>