Kiểm tra chính tả tiếng việt bằng VCatSpell

26/08/2013

VCatSpell là chương trình miễn phí kiểm tra lỗi chính tả tiếng Việt do VietCatholic Network phát triển vào năm 2002. Đây là chương trình rất nhẹ, có thể chạy portable, hỗ trợ kiểm tra lỗi chính tả tiếng Việt trên mọi phiên bản Word (đã test trên Word 2010) với tính năng bổ sung từ vào từ điển. Tuy nhiên chương trình không hỗ trợ sửa lỗi tự động…

Read More >>