ultraiso

Tạo USB Bootable cài Windows 7 hoặc Windows 8 bằng UltraISO

usb bootable

Như các bạn đã biết  UltraISO là một công cụ dùng để tạo, chỉnh sửa, chuyển đổi các tập tin ảnh ISO của đĩa CD/DVD và được dùng để tạo ra các đĩa CD/DVD khởi động. UltraISO có thể chỉnh sửa trực tiếp các tập tin ảnh ISO và trích xuất các tập tin và thư...

UltraISO Premium Edition 9.5.2

ultraiso

UltraISO là chương trình chỉnh sửa, tạo mới nội dung file ISO rất mạnh mà không làm hỏng cấu trúc, làm mất khả năng boot của file ISO nếu có.UltraISO cho phép bạn tạo file ảnh của đĩa CD\ DVD, tạo file ảnh từ dữ liệu trên đĩa cứng, trích xuất một phần hay toàn bộ...