PDGL Box.Net 50G. Là một công cụ đặc biệt để tự động Upgrade tài khoản box.net lên dung lượng 50GB miễn phí. Yêu cầu: Windows XP/Vista/7. Tải về công này tại đây. Sử dụng: Download đúng phiên bản và giải nén, lựa cho phiên bản 32bit cho máy tính chạy Windows 32bit, mở file...