Hãng smartphone Trung Quốc để lộ thiết kế iPhone X trong mơ

Một bức ảnh mới rò rỉ từ Meizu, một hãng sản xuất smartphone Trung Quốc ít tên tuổi, đã hé lộ thiết kế iPhone X trong mơ của đa phần tín đồ Táo khuyết. Chỉ còn hơn một tuần nữa là đến thời điểm Apple bắt đầu cho đặt hàng iPhone X. Mẫu điện thoại flagship kỷ niệm 10 năm ra mắt iPhone này sẽ chính thức mở bán vào ngày…

19/10/2017
Read More >>

Hãng smartphone Trung Quốc để lộ thiết kế iPhone X trong mơ

Một bức ảnh mới rò rỉ từ Meizu, một hãng sản xuất smartphone Trung Quốc ít tên tuổi, đã hé lộ thiết kế iPhone X trong mơ của đa phần tín đồ Táo khuyết. Chỉ còn hơn một tuần nữa là đến thời điểm Apple bắt đầu cho đặt hàng iPhone X. Mẫu điện thoại flagship kỷ niệm 10 năm ra mắt iPhone này sẽ chính thức mở bán vào ngày…

19/10/2017
Read More >>

Hãng smartphone Trung Quốc để lộ thiết kế iPhone X trong mơ

Một bức ảnh mới rò rỉ từ Meizu, một hãng sản xuất smartphone Trung Quốc ít tên tuổi, đã hé lộ thiết kế iPhone X trong mơ của đa phần tín đồ Táo khuyết. Chỉ còn hơn một tuần nữa là đến thời điểm Apple bắt đầu cho đặt hàng iPhone X. Mẫu điện thoại flagship kỷ niệm 10 năm ra mắt iPhone này sẽ chính thức mở bán vào ngày…

19/10/2017
Read More >>

Hãng smartphone Trung Quốc để lộ thiết kế iPhone X trong mơ

Một bức ảnh mới rò rỉ từ Meizu, một hãng sản xuất smartphone Trung Quốc ít tên tuổi, đã hé lộ thiết kế iPhone X trong mơ của đa phần tín đồ Táo khuyết. Chỉ còn hơn một tuần nữa là đến thời điểm Apple bắt đầu cho đặt hàng iPhone X. Mẫu điện thoại flagship kỷ niệm 10 năm ra mắt iPhone này sẽ chính thức mở bán vào ngày…

19/10/2017
Read More >>

Hãng smartphone Trung Quốc để lộ thiết kế iPhone X trong mơ

Một bức ảnh mới rò rỉ từ Meizu, một hãng sản xuất smartphone Trung Quốc ít tên tuổi, đã hé lộ thiết kế iPhone X trong mơ của đa phần tín đồ Táo khuyết. Chỉ còn hơn một tuần nữa là đến thời điểm Apple bắt đầu cho đặt hàng iPhone X. Mẫu điện thoại flagship kỷ niệm 10 năm ra mắt iPhone này sẽ chính thức mở bán vào ngày…

19/10/2017
Read More >>

Hãng smartphone Trung Quốc để lộ thiết kế iPhone X trong mơ

Một bức ảnh mới rò rỉ từ Meizu, một hãng sản xuất smartphone Trung Quốc ít tên tuổi, đã hé lộ thiết kế iPhone X trong mơ của đa phần tín đồ Táo khuyết. Chỉ còn hơn một tuần nữa là đến thời điểm Apple bắt đầu cho đặt hàng iPhone X. Mẫu điện thoại flagship kỷ niệm 10 năm ra mắt iPhone này sẽ chính thức mở bán vào ngày…

19/10/2017
Read More >>

Bị phạt 774 triệu USD vì độc quyền, Qualcomm vẫn kiện Apple tại Trung Quốc

Nhà sản xuất chip đã thông báo về một vụ kiện chống lại Apple tại Trung Quốc với những nỗ lực nhằm ngăn chặn việc bán và sản xuất iPhone tại nước này. Qualcomm khởi kiện nhằm ngăn chặn Apple sản xuất và bản iPhone tại Trung Quốc. Cuộc chiến giữa hai hãng công nghệ này bắt đầu từ tháng 1 năm nay khi FTC (Ủy ban thương mại liên…

17/10/2017
Read More >>

Bị phạt 774 triệu USD vì độc quyền, Qualcomm vẫn kiện Apple tại Trung Quốc

Nhà sản xuất chip đã thông báo về một vụ kiện chống lại Apple tại Trung Quốc với những nỗ lực nhằm ngăn chặn việc bán và sản xuất iPhone tại nước này. Qualcomm khởi kiện nhằm ngăn chặn Apple sản xuất và bản iPhone tại Trung Quốc. Cuộc chiến giữa hai hãng công nghệ này bắt đầu từ tháng 1 năm nay khi FTC (Ủy ban thương mại liên…

17/10/2017
Read More >>

Bị phạt 774 triệu USD vì độc quyền, Qualcomm vẫn kiện Apple tại Trung Quốc

Nhà sản xuất chip đã thông báo về một vụ kiện chống lại Apple tại Trung Quốc với những nỗ lực nhằm ngăn chặn việc bán và sản xuất iPhone tại nước này. Qualcomm khởi kiện nhằm ngăn chặn Apple sản xuất và bản iPhone tại Trung Quốc. Cuộc chiến giữa hai hãng công nghệ này bắt đầu từ tháng 1 năm nay khi FTC (Ủy ban thương mại liên…

17/10/2017
Read More >>

Bị phạt 774 triệu USD vì độc quyền, Qualcomm vẫn kiện Apple tại Trung Quốc

Nhà sản xuất chip đã thông báo về một vụ kiện chống lại Apple tại Trung Quốc với những nỗ lực nhằm ngăn chặn việc bán và sản xuất iPhone tại nước này. Qualcomm khởi kiện nhằm ngăn chặn Apple sản xuất và bản iPhone tại Trung Quốc. Cuộc chiến giữa hai hãng công nghệ này bắt đầu từ tháng 1 năm nay khi FTC (Ủy ban thương mại liên…

17/10/2017
Read More >>