Process Hacker là phần mềm miễn phí, công cụ đa năng mạnh mẽ giúp bạn có thể theo dõi tài nguyên hệ thống, gỡ bỏ phần mềm và phát hiện hoạt đông các phần mềm động hại. Process Hacker là một công cụ tính năng đóng gói cho các thao tác quy trình và dịch vụ trên...