Đối với sinh viên và các giáo viên trường đại học đều có 1 tài khoản riêng. Còn những ai có nhu cầu đăng ký 1 tài khoản email có đuôi “.edu” sẽ ít có cơ hội được sử dụng. Để tiện việc đăng ký 1 tài khoản cho mục đích sử dụng khác nhau hoặc để nhận...