Lỗi màn hình xanh còn được gọi là màn hình xanh chết chóc (The blue screen of death — or BSOD). Lỗi này xuất hiện khi Microsoft Windows phát hiện ra các lỗi nguy hiểm mà không thể tự sửa chữa được và hệ thống được khởi động lại, điều này có thể dẫn đến mất dữ...