soạn thảo văn bản

QuickTextPaste: Tiết kiệm tối đa thời gian soạn thảo văn bản

QuickTextPaste

Gõ đi gõ lại một từ, một cụm từ khi soạn thảo văn bản, viết mail hay đăng bài trên diễn đàn… là công việc không mấy dễ chịu vì nó khiến bạn mất quá mất thời gian. Cách tốt hơn là soạn sẵn những nội dung này và sử dụng một chương trình để nhớ chúng...

Miễn phí phần mềm OmmWriter Dana II- Hỗ trợ soạn thảo văn bản

ommwriter-logo-main

Nếu bạn cần tập trung để soạn thảo kế hoạch kinh doanh hay tài liệu quan trọng khác mà không bị phiền bởi thông báo email, thanh quảng cáo hay cập nhật trạng thái mỗi ngày, hãy thử dùng OmmWriter Dana II. Đây là một công cụ xử lý văn bản có thể lấp đầy màn hình...