Bạn đang dùng Windows 8 và thấy khá hài lòng với hệ điều hành mới mẻ này? Nhưng vào một ngày xấu trời nào đó, máy tính xuất hiện những lỗi kỳ lạ hay thậm chí không thể khởi động, lúc này hãy nghĩ ngay tới tính năng Refresh hoặc Reset của Windows 8. Refresh và Reset...