KCleaner được thiết kế để dọn dẹp ổ cứng hiệu quả nhất, theo dõi từng byte không có ích để cung cấp cho bạn tất cả các nguồn tài nguyên có thể cần cho tài liệu, nhạc, hình ảnh của bạn, phim ảnh, … Đây là sản phẩm đầu tiên cho việc xử lý rác cho ổ...