OpenOffice

MathType 6.8 : Công cụ hỗ trợ soạn thảo toán học

MathType là phần mềm hỗ trợ gõ công thức toán học 1 cách trực quan khi soạn thảo văn bản. Nếu như đã dùng chức năng gõ công thức toán học trong Microsoft Word, bạn sẽ rất dễ dàng dùng MathType, bởi vì MathType chính là bản mở rộng của công cụ đó (nó được Microsoft...

OpenOffice.org 3.4.0

OpenOffice.org 3.4.0,OpenOffice.org ,3.4.0

OpenOffice.org là phần mềm văn phòng mã nguồn mở hàng đầu hiện nay, hoàn toàn có thể thay thế bộ MS Office. OpenOffice.org là đề án phần mềm nguồn mở với mục đích đóng góp của cộng đồng những người viết phần mềm, soạn thảo ra một chương trình ứng dụng văn...