Onekey Ghost là một phần mềm giúp bạn Ghost trực tiếp trong Win đang sử dụng. Với Onekey Ghost việc sao lưu và phục hồi Win trở nên vô cùng đơn giản. Ghost lại windows để bảo toàn dữ liệu khi máy bị virus hay windows bị lỗi luôn cần thiết với mọi người.Việc sử dụng...