MKVToolnix – Công cụ add, remove phụ đề, audio cho video

22/10/2013

MKVToolnix là chương trình cài đặt giúp bạn tạo,thay đổi hay kiểm tra những file Matroska (một định dạng video) chương trình chạy trên Linux,những hệ điều hành Unix và Window. Với công cụ này bạn có thể lấy được những thông của file Matroska,trích xuất . từng track hay dữ liệu từ file Matroska hay tạo những file đó tù những loại file media khác. Đặc điểm: Cắt nhỏ…

Read More >>