91206f3fb7a70c8667a47174958d6d45

Windows Store – chợ ứng dụng đầu tiên được Microsoft phát triển cho hệ điều hành Windows 8, màn lại nhiều lợi ích cho người dùng với hàng loạt các ứng dụng cần thiết mà người dùng chỉ cần click nút “Install” để tải về và cài đặt ứng dụng. Tuy...