Máy tính quá phổ biến với người dùng trên toàn thế giới. Nó đóng vai trò là công cụ để làm việc, giải trí, đáp ứng nhu cầu của còn người. Chính vì vậy, dữ liệu cá nhân sẽ lưu nhiều trên máy tính, trong  thời gian sử dụng máy tính bạn sẽ không tò mò của...