Look All- Hẹn giờ tự động tắt và khóa máy tính

12/07/2013

Máy tính quá phổ biến với người dùng trên toàn thế giới. Nó đóng vai trò là công cụ để làm việc, giải trí, đáp ứng nhu cầu của còn người. Chính vì vậy, dữ liệu cá nhân sẽ lưu nhiều trên máy tính, trong  thời gian sử dụng máy tính bạn sẽ không tò mò của người khác động vào máy tính. Khi sử dụng  máy tính, có lúc…

Read More >>