Mỹ “bắt tay” Việt Nam về hạt nhân: Quả ngọt đầu tiên

21/10/2014

Bản thỏa thuận hợp tác trong thúc đẩy năng lực tư vấn, nghiên cứu và phát triển, đào tạo và dịch vụ trong năng lượng nguyên tử vừa được ký kết. Nga: Trung tâm hạt nhân thoát khỏi “giặc lửa” Đà Lạt “ngại”, trung tâm hạt nhân tìm được vị trí mới Ngay sau Hiệp định 123 về Hợp tác Hạt nhân dân sự giữa Việt Nam và Hoa Kỳ…

Read More >>