Study là phần mềm Việt giúp bạn phản xạ tự động với 4 bước Học, Luyện, Kiểm, Ôn “Từ vựng tiếng Anh”. Study tăng cường khả năng phản xạ của giao tiếp tự nhiên. Từ mới xuất hiện logic giúp phản xạ thị giác và tri giác, nghe phát âm giọng chuẩn giúp phản...