GRAMMAR (gọi tắt là G) là phần mềm do một người nghèo tạo nên trong hơn 20 năm miệt mài tìm tòi và sáng tạo. G được khởi công từ năm 1989 với chiếc máy 386 cũ kỹ. GRAMMAR không nhằm mục đích tạo nên một thành quả hoặc chứng tỏ bất cứ điều gì. GRAMMAR là món...