Should I Remove It? – Công cụ tư vấn gỡ bỏ phần mềm

16/08/2013

Bất kỳ người dùng máy tính nào cũng phải cài vào máy nhiều chương trình khác nhau để phục vụ các công việc của mình, và điều hiển nhiên là máy càng có nhiều chương trình thì chạy càng chậm, đôi lúc ì ạch và thậm chí “đơ” ra khiến cho việc xử lý các công việc rất vất vả. Điều không ngờ tới là nhiều phần mềm “trú ngụ”…

Read More >>