go bo phan mem

Should I Remove It? – Công cụ tư vấn gỡ bỏ phần mềm

Bất kỳ người dùng máy tính nào cũng phải cài vào máy nhiều chương trình khác nhau để phục vụ các công việc của mình, và điều hiển nhiên là máy càng có nhiều chương trình thì chạy càng chậm, đôi lúc ì ạch và thậm chí “đơ” ra khiến cho việc xử lý các công...

Advanced Uninstaller 11.12

Advanced Uninstaller là một thay thế cho chương trình gỡ bỏ ứng dụng mặc định của windows. Chương trình dễ dàng là máy tính của bạn chạy hiệu quả hơn bằng cách gỡ bỏ phần mềm và các tập tin liên quan sau khi phần mềm bị gỡ bỏ. Ngoài ra chương trình còn tích hợp...