iRecordMax Sound Recorder là chương trình hỗ trợ ghi âm cho máy tính, khi sử dụng bạn có thể ghi lại nhưng ấm thanh, tin nhắn hoặc thông báo với các định dạng wav/wma/ogg hoặc mp3. iRecordMax Sound Recorder có giao diện trực quan, dễ dàng sử dụng, trong vòng vài phút bạn có...