Find My iPhone

Tính năng mới của Find My iPhone (iOS 8) gửi địa chỉ khi máy hết pin

Tính năng “Find My iPhone” trên phiên bản iOS 8 được bổ sung thêm một tiện ích nhỏ có tên là “Send Last Location”. Nhiệm vụ của nó là tự động gửi thông tin địa điểm của máy khi sắp hết pin nhằm cung cấp thêm manh mối để người chủ dễ tìm lại điện...

Hướng dẫn sử dụng Find My iPhone để định vị điện thoại khi bị mất

Find My iPhone là ứng dụng giúp bạn định vị thiết bị iOS bị mất. Để sử dụng Find My iPhone, bạn cần: Tài khoản Apple ID với địa chỉ email của bạn. Sử dụng Passcode cho thiết bị. Đăng nhập iCloud với tài khoản trên. Cài đặt Find My iPhone trên iPhone/iPad/iPod. Khi phát...