find my iphone 4

Find My iPhone là ứng dụng giúp bạn định vị thiết bị iOS bị mất. Để sử dụng Find My iPhone, bạn cần: Tài khoản Apple ID với địa chỉ email của bạn. Sử dụng Passcode cho thiết bị. Đăng nhập iCloud với tài khoản trên. Cài đặt Find My iPhone trên iPhone/iPad/iPod. Khi phát...