Nếu đã dùng Android thì hẳn bạn biết rằng toàn bộ ứng dụng hoặc game trên Google Play đều được cài trực tiếp lên thiết bị Android mà không cho người dùng tải file cài đặt APK về máy. Tuy nhiên bạn có thể sử dụng extension APK Downloader của Google Chrome để tải bất...