Download file APK trực tiếp từ Google Play

15/05/2013

Nếu đã dùng Android thì hẳn bạn biết rằng toàn bộ ứng dụng hoặc game trên Google Play đều được cài trực tiếp lên thiết bị Android mà không cho người dùng tải file cài đặt APK về máy. Tuy nhiên bạn có thể sử dụng extension APK Downloader của Google Chrome để tải bất kỳ file APK nào mà bạn cần. Trước tiên bạn cần tải APK Downloader về máy…

Read More >>