Có lẽ khi bạn sử dụng  hệ điều hành Windows, không ít lần bạn gặp trường hợp hệ thống khởi động không theo thông thường hoặc sau khi khởi động xuất hiện các thông điệp cảnh báo rằng máy tính bạn đã bị mất một số file hệ thống. Cũng có một số người...