remote desktop

iPad và các dòng máy tính bảng Android không thể chạy trực tiếp các ứng dụng Windows, tuy nhiên, chúng có thể truy cập vào desktop từ xa – thậm chí với bàn phím vật lý thông qua một số thủ thuật nhỏ. Các thủ thuật này cũng có thể áp dụng với smartphone. Gần đây,...