Copy.com là dịch vụ lưu trữ điện toán mới được ra mắt không lâu. Về dịch vụ lưu trữ trực tuyến cũng khá quen thuộc với bạn như Dropbox, skydrive hay Google Drive, Copy cũng có những chức năng gần giống như các dịch vụ kia.      Copy cũng hỗ trợ đồng bộ hóa dữ...