PDFZilla  là một ứng dung Desktop hỗ trợ nhanh chóng chuyển đổi chính xác các file PDF sang các định dạng văn bản khác như: MS Word Documents, Excel Forms, Rich Text Documents, Plain Text Files, Images, HTML Files, và Shockwave Flash SWF Files. PDFZilla cũng cho phép người dùng có thể chỉnh...