chỉnh sửa PDF

Nhận bản quyền miễn phí phần mềm Win PDFEditor

Win PDFEditor là một tiện ích chỉnh sửa Windows PDF,  cho phép bạn sửa đổi và chỉnh sửa tài liệu PDF như chèn chữ, chèn hình ảnh, loại bỏ nội dung không mong muốn, vẽ và xoay các trang PDF. Nếu bạn viết văn bản trên file PDF, bạn có thể thay đổi font chữ, màu sắc, kích...

Nhận giấy phép bản quyền miễn phí phần mềm WinPDFEditor

Nhà phát triến phần mềm PDF Editor Genuine  đang tổ chức chương trình khuyến mại tặng bản quyền giấy phép phần mềm WinPDFEditor.  Thông thường, phần mềm WinPDFEditor được nhà xuất bản bán với trị giá thương mại là 29,95 USD cho mỗi giấy phép bản quyền. WinPDFEditor...