Nhận bản quyền miễn phí phần mềm Win PDFEditor

26/03/2014

Win PDFEditor là một tiện ích chỉnh sửa Windows PDF,  cho phép bạn sửa đổi và chỉnh sửa tài liệu PDF như chèn chữ, chèn hình ảnh, loại bỏ nội dung không mong muốn, vẽ và xoay các trang PDF. Nếu bạn viết văn bản trên file PDF, bạn có thể thay đổi font chữ, màu sắc, kích thước và di chuyển nó đến bất cứ nơi nào bạn muốn…

Read More >>

Nhận giấy phép bản quyền miễn phí phần mềm WinPDFEditor

26/04/2013

Nhà phát triến phần mềm PDF Editor Genuine  đang tổ chức chương trình khuyến mại tặng bản quyền giấy phép phần mềm WinPDFEditor.  Thông thường, phần mềm WinPDFEditor được nhà xuất bản bán với trị giá thương mại là 29,95 USD cho mỗi giấy phép bản quyền. WinPDFEditor là một phần mềm chỉnh sửa PDF, bao gồm hầu hết các chức năng mạnh mẽ hỗ trợ công việc chỉnh sửa…

Read More >>