Miễn phí phần mềm Soda PDF- Dễ dàng chỉnh sửa file PDF

26/07/2013

Soda PDF là công cụ thông minh, dễ dàng giúp bạn chỉnh sửa, chuyển đổi các file PDF trong môi trường an toàn. Khi sử dụng công này sẽ tiệm kiệm thời gian với tính năng mạnh mẽ tự động tạo ra hàng loạt file PDF với các mẫu có sẵn chuyên nghiệp. Soda PDF có thể xử lý tạo ra các tờ rơi, quảng cáo, báo, giá hóa đơn…

Read More >>