chia sẻ mạng Wifi

mHotspot – Phát và chia sẻ Wifi miễn phí

mHotspot là phần mềm ứng dụng cho phép biến laptop của bạn thành một trạm phát sóng Wifi. Lúc đó bạn đơn giản hóa việc chia sẻ kết nối Wi-Fi cho các thiết bị di động khác. Đặc điểm: Thiết lập tối đa số lượng các thiết bị có thể được kết nối. Xem các...

Virtual Router Plus – Dễ dàng chia sẻ mạng Wifi trên Windows 8,7

Nếu nhà bạn không có thiết bị Wifi cho các điện thoại smartphone, mà bạn lại có chiếc laptop. Giờ bạn có thể sử dụng laptop này để phát ra song wifi khi sử dụng phần mềm Virtual Router Plus. Virtual Router Plus là phần mềm tạo điểm truy cập wifi từ máy tính đơn giản...