Nhân dịp chương trình “ Mother’s  Day Giveaway” collageitfree  tặng người dùng giấy phép bản quyền miễn phí  100% phần mềm CollageIt  Pro có trị giá thương mại 29 USD. CollageIt Pro là  ứng dụng dễ dàng sử dụng  để cắt ghép các bức ảnh cho hệ điều hành Mac X &...