Autorun Eater 2.6 : Diệt virus autorun miễn phí hiệu quả

11/01/2013

Autorun Eater là một công cụ để ngăn chặn phần mềm độc hại từ các cuộc tấn công ngày càng tăng bằng cách sử dụng autorun.inf. Đây là một phương pháp để lây nhiễm hệ thống của bạn thông qua ổ đĩa flash, đĩa cứng di động hoặc thiết bị lưu trữ khác. Tiện ích miễn phí nhỏ này sẽ chăm sóc của bất kỳ tập tin autorun đã bị…

Read More >>