autorun

Autorun Eater 2.6 : Diệt virus autorun miễn phí hiệu quả

Autorun Eater là một công cụ để ngăn chặn phần mềm độc hại từ các cuộc tấn công ngày càng tăng bằng cách sử dụng autorun.inf. Đây là một phương pháp để lây nhiễm hệ thống của bạn thông qua ổ đĩa flash, đĩa cứng di động hoặc thiết bị lưu trữ khác. Tiện...

Kaspersky Rescue Disk 10.0.31.4 data 8/7/2012

Kaspersky Rescue Disk, Kaspersky, Rescue, Disk, bao mat, security, virus, autorun, windows, usb

Kaspersky Rescue Disk, một đĩa cứu hộ an toàn để loại bỏ virus từ một máy tính mà không sợ lây nhiễm sang các file khác nếu phải sử dụng máy tính đang bị nhiễm để quét    Để sử dụng, bạn cần ghi file ISO ra đĩa CD, cho vào ổ, vào BIOS, thiết lập chế độ khởi...