firefox-add-ons

Firefox cho phép các chương trình khác trên máy tính có thể cài đặt các chương trình mở rộng vào Firefox, còn gọi là các add-on,  đôi khi không cần hỏi ý kiến người dùng.  Khi muốn gỡ bỏ những chương trình này, ta có thể dễ dàng vô hiệu hóa chúng trong mục Add-on trên...