450 câu hỏi thi sát hạch lái xe mới nhất 2013

04/06/2013

Tuy nhiên, đến nay thì bộ GTVT đã có quyết định đưa bộ đề mới gồm 450 câu hỏi thi sát hạch lái xe vào áp dụng ở tất cả các cơ sở đào tạo lái xe và sẽ chính thức áp dụng từ ngày 01/07/2013. Hôm nay, PhanMem đã có trong tay bộ phần mềm này và sẽ chia sẻ với các bạn tại đây để những bạn nào…

Read More >>