Hướng dẫn thiếp lập tự động cập nhật cho Avast!

Avast! Luôn luôn hoạt động ở chế độ nền trên máy tính của bạn, tự động cập nhật cơ sở dữ liệu vi rút cũng như bản thân chương trình mỗi khi bạn kết nối với Internet. Tuy nhiên, trong trường hợp không thể kết nối thường xuyên vào mạng Internet, bị hạn chế truy cập, hoặc chỉ dùng tạm thời,việc bạn tự cập nhật chương trình sẽ thuận tiện và hiệu quả hơn.

 

Lưu ý: Có hai cách thực hiện việc cập nhật chương trình Avast! một cách thủ công: Cách thứ nhất là thông qua cửa sổ giao diện người dùng chính của Avast!, và cách thứ hai là sử dụng trình đơn cảm ngữ cảnh xuất hiện khi bạn nhấn chuột phải vào biểu tượng Avast! trên Khay Hệ thống. Đồng thời, bạn có thể tắt chế độ cập nhật tự động của chương trình thông qua lựa chọn BASIC SETTINGS trên cửa sổ xuất hiện khi nhấn chuột vào  nằm trên góc phải cửa sổ giao diện chính của chương trình.

Sử dụng cửa sổ Giao diện người dùng

Để tự thực hiện việc cập nhật Avast! thông qua cửa sổ giao diện người dùng, hãy theo các bước sau:

Bước 1. Nhấn   để mở cửa sổ giao diện chính của Avast! như dưới đây:

Khung Sumamary hiển thị ô trạng thái hiện hành, chứa những thông báo chung về tình trạng cập nhật phiên bản của chương trình.

Một phần cập nhật cho chương trình hoặc cơ sở dữ liệu vi rút được gắn với một biểu tượng màu da cam với dấu chấm than ở giữa thay vì biểu tượng màu xanh với dấu chọn như thường dùng. Phiên bản của bản cập nhật được hiển thị màu đỏ, và nút Update (Cập nhật) cũng được hiển thị.

Bước 2: Nhấn   để cập nhật ô phiên bản chương trình như dưới đây:


 
Chương trình đã được cập nhật phiên bản mới.

Sau khi thực hiện cập nhật, chương trình được nâng cấp lên phiên bản 5.0.594 từ phiên bản 5.0.545
Dưới đây là những giải thích ngắn gọn của từng mục, biểu tượng trạng thái trên khung Curent Status SECURED (Trạng thái Hiện hành AN TOÀN):
Gợi ý: Nhấn  để hiển thị hoặc ẩn thông tin trong ổ trạng thái hiện hành.

  • Real-time shields (Bảo vệ Thời gian thực): Biểu tượng này cho biết tình trạng hoạt động của bộ bảo vệ thời gian thực. Thành phần bảo vệ thời gian thực này sẽ giám sát toàn bộ các hoạt động của máy tính; và bao gồm bảo vệ thời gian thực cho email, cho các tệp tin hệ thống, cho trình duyệt và các hệ thống khác. Nếu một thành phần bảo vệ thời gian thực không hoạt động, có thể là do chủ định hoặc bị tấn công bởi chương trình phá hoại, khi đó, biểu tượng avast! trên Khay Hệ thống sẽ thay đổi nhằm phản ánh trạng thái này:  
  • Definitions auto updates (Tự động cập nhật): Biểu tượng này xác định trạng thái Cơ chế tự động cập nhật là bật hay tắt.
  • Virus definitions version (Phiên bản cơ sở dữ liệu vỉ rút): Biểu tượng này hiểu thông tin thời gian của phiên bản vi rút mới nhất được cập nhật. Định dạng thời gian được hiển thị như sau: 10 xác định năm 2012, 06 chỉ tháng và 29 là ngày.
  • Program version (Phiên bản chương trình): Biểu tượng này hiển thị phiên bản được cập nhật gần đây nhất của chương trình.
  • Expiration date (Ngày hết hạn): Mục này hiển thị thông tin ngày và giờ hết hạn của bản Avast! bạn đang sử dụng, bạn nên cài hoặc đăng ký lại trước thời điểm đó.

Bước 3. Nhấn    để kích hoạt cửa sổ sau:

  • Khung CẬP NHẬT trên cửa sổ giao diện chính của chương trình.
  • Khung Maintenance UPDATE (Duy trì Cập nhật) được sử dụng để thực hiện việc cập nhật chương trình và cơ sở dữ liệu vi rút một cách thủ công.

Bước 4: Nhấn   để thực hiện cập nhật bộ tìm diệt và thông tin vi rút.

Bước 5: Nhấn OK  sau khi quá trình nâng cấp được hoàn thành để quay về màn hình Maintenance UPDATE (Duy trì CẬP NHẬT).

Các bước cập nhật chương trình avast cũng giống như việc cập nhật bộ tìm diệt và thông tin virút.

Bước 6: Nhấn  để khởi động tiến trình cập nhật và bắt đầu việc Nâng cấp chương trình.

Bước 7: Nhấn  Ok  sau khi việc nâng cấp hoàn thành, quay trở về cửa sổ Maintenance UPDATE (Duy trì CẬP NHẬT).

Thực hiện tự động nâp cấp khi có phiên bản mới của virus

Việc nâng cấp chương trình avast! và cập nhật thông tin virút có thể được thực hiện thông qua trình đơn cảm ngữ cảnh. Trình đơn này có thể được dùng để truy cập cửa sổ Maintenace UPDATE (Duy trì CẬP NHẬT).

Để tự cập nhật Cơ chế tìm diệt và thông tin vi rút của avast! sử dụng trình đơn cảm ngữ cảnh, hãy theo các bước sau:

Bước 1. Nhấn phải chuột vào  trong Khay Hệ thống:


 Trình đơn điều khiển của avast!

Bước 2: Chọn Update > Engine and virus definitions để mở  dưới và thực hiện các bước 4 và 5.

Bước 3: Chọn Update > Program để mở  hình sau và theo các bước 6 và 7 trong mục thực hiện sử dụng giao diện người dùng.

Tắt tính năng tự động cập nhật của Avast!

Ở chế độ mặc định, Avast được thiết đặt để tự động tải về và cập nhật chương trình và cơ sở vi rút mới. Tuy nhiên, bạn có thể tắt tính năng trong phần Settings nằm ở góc trên bên phải cửa sổ giao diện chính.

Bước 1. Nhấn  để mở cửa sổ avast! BASIC SETTINGS, sau đó chọn Updates để mở khung UPDATE SETTINGS.
Bước 2. Nhấn chọn Manual update cho cả hai mục ENGINE AND VIRUS DEFINITIONPROGRAM.
 
Khung SUMMARY ATTENTION (CHÚ Ý TỔNG KẾT) hiển thị trạng thái tự động cập nhật đang bị tắt.

Những người dùng có kinh nghiệm có thể tùy chọn những thông số cập nhật trong mục Details (Chi tiết) và Proxy Settings (Thiết đặt Máy ủy quyền). Hãy theo các bước sau:

Bước 3. Nhấn  để mở rộng mục DetailsProxy Settings để có thể thay đổi các thông số trong từng mục.
Bạn vừa tìm hiểu về các cách khác nhau để có thể tự thực hiện việc cập nhật Cơ chế tìm diệt và cơ sở dữ liệu thông tin vi rút cũng như nâng cấp chương trình trong Avast!.

Đào Văn Tú – PhanMem.com

Leave a Reply