Hướng dẫn Freeze/Unfreeze các hàng và cột trong Excel 2013

Nếu bạn phải làm việc với những bảng tính có dữ liệu lớn, có nhiều hàng và cột, thì tính năng Freeze/Unfreeze rất hữu ích giúp cho bạn dễ dàng phân nhóm các hàng và cột để làm việc tiện lợi.

Hướng dẫn Freeze/Unfreeze các hàng và cột trong Excel 2013

Bạn có thể đóng băng hàng và cột trong bảng tính của mình bằng cách 1 cái bên trên và bên trái mà bạn muốn đóng băng các hàng và các cột bên cạnh.

frozen2

Bấm chọn thẻ View

frozen3

Bạn chọn Freeze trong cửa sổ thẻ View từ menu thả xuống.

Bây giờ, bạn có thể di chuyển qua lại giữa các dữ liệu trong khi hàng và cột mà bạn đóng băng vẫn giữ nguyên, giống như hình:

Chú ý: Hàng và cột bị đóng băng sẽ được phân định bởi một đường kẻ đậm hơn.

frozen4

Để có thể di chuyển lại các hàng và cột bị đóng băng, bấm vào trường Freeze trong cửa sổ thẻ View và chọn trường Unfreeze.

frozen5

Bạn cũng có thể chỉ đóng băng 1 hàng hoặc cột. Ví dụ, để đóng băng phần đầu của một bảng, bạn chọn chỉ cần chọn ô phía dưới hàng mà bạn muốn.

frozen6

Bấm chọn trường Freeze ở cửa sổ thẻ View và chọn Freeze Top Row

frozen7

Giờ đây, hàng trên đầu sẽ giữ nguyên để bạn cuộn chuột theo dõi các dữ liệu bên dưới.

frozen8

Tính năng này sẽ rất hữu ích cho bạn khi phải theo dõi các dữ liệu dài và nhiều.

Chúc các bạn thành công!

 

Theo howtogeek

Leave a Reply