Đây là bộ tổng hợp những hình nền chủ để năm mới 2014: (nếu bạn muốn tải trực tiếp hình nền này, nhấp chuột vào để lấy kích thước bức ảnh thật).   [caption id="attachment_86477" align="aligncenter" width="614"]nam moi 2014-1 Hình ảnh nền năm mới 2014, wallpapers HD new year 2014[/caption] [caption id="attachment_86480" align="aligncenter" width="614"]nam moi 2014-2 Hình ảnh nền năm mới 2014, wallpapers HD new year 2014[/caption] [caption id="attachment_86483" align="aligncenter" width="614"]nam moi 2014-3 Hình ảnh nền năm mới 2014, wallpapers HD new year 2014[/caption] [caption id="attachment_86486" align="aligncenter" width="614"]nam moi 2014-4 Hình ảnh nền năm mới 2014, wallpapers HD new year 2014[/caption] [caption id="attachment_86489" align="aligncenter" width="614"]nam moi 2014-5 Hình ảnh nền năm mới 2014, wallpapers HD new year 2014[/caption] [caption id="attachment_86492" align="aligncenter" width="614"]nam moi 2014-6 Hình ảnh nền năm mới 2014, wallpapers HD new year 2014[/caption] [caption id="attachment_86495" align="aligncenter" width="614"]nam moi 2014-7 Hình ảnh nền năm mới 2014, wallpapers HD new year 2014[/caption] Bạn có thể tải về bộ hình nền: Download wallpapers HD new year  2014.