Facebook ra công cụ giúp người dùng ứng phó với khủng hoảng

Mạng xã hội Facebook vừa công bố ra mắt các công cụ ứng phó với khủng hoảng (lũ lụt, động đất, hỏa hoạn…), cho phép người dùng có thể tìm thêm thông tin về các khủng hoảng ở gần mình và truy cập vào các công cụ hỗ trợ ứng phó.

Những thông tin liên quan đến khủng hoảng sẽ được hiển thị trên Facebook để người dùng nắm bắt

Các công cụ ứng phó với khủng hoảng được Facebook ra mắt bao gồm Kiểm tra sự an toàn (Safety Check), Hỗ trợ cộng đồng (Community Help) và Các nhà gây quỹ (hiện mới có ở Mỹ) để hỗ trợ việc hồi phục sau khủng hoảng như lũ lụt, động đất, hỏa hoạn…

Cụ thể, công cụ kiểm tra sự an toàn sẽ giúp người dùng thông báo cho bạn bè và gia đình biết mình đang an toàn hay không. Công cụ này được hiển thị những điểm nổi bật ở đầu mỗi trang khủng hoảng nếu người dùng ở trong khu vực bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, những liên kết đến các bài viết, hình ảnh và video với nội dung liên quan đến khủng hoảng từ các bài đăng công khai có thể giúp mọi người có thêm nhiều thông tin về sự khủng hoảng.

Người dùng có thể hỏi hoặc yêu cầu giúp đỡ đến cộng đồng những người đang bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng…

Các hoạt động kiểm tra an toàn và các thông tin có liên quan cũng có thể xuất hiện trong News Feed để giúp cung cấp thêm chi tiết về khủng hoảng.

Người dùng có thể truy cập vào trung tâm ứng phó với khủng hoảng “Crisis Response” trên Facebook từ trang chủ trên máy tính, hoặc từ nút Menu trên điện thoại.

Nguyên Đức

VietBao.vn //

Leave a Reply