Địa phương mong có định mức chi phí cho hoạt động ứng cứu sự cố ATTT

Trong buổi làm việc của đoàn công tác Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT), Sở TT&TT Vĩnh Phúc đã đề nghị Bộ TT&TT có những hướng dẫn cụ thể trong hoạt động giám sát, cảnh bảo ATTT đồng thời ban hành các định mức chi phí cho hoạt động ứng cứu sự cố ATTT.

Đoàn công tác Cục An toàn thông tin (ATTT), Bộ TT&TT đã có buổi làm việc với Sở TT&TT Vĩnh Phúc. Ảnh: MS

Sáng nay, 18/10, Đoàn công tác Cục An toàn thông tin (ATTT), Bộ TT&TT đã có buổi làm việc với Sở TT&TT Vĩnh Phúc về tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Sở TTT&TT Vĩnh Phúc, hiện tỉnh có gần 100% các hệ thống thông tin dùng chung, cơ sở dữ liệu chuyên ngành của các cơ quan, đơn vị đã được di trú, cài đặt tích hợp, quản lý tập trung tại Trung tâm dữ liệu, được kết nối với nhau thông qua mạng WAN dựa trên hạ tầng của mạng TSLCD.

Mạng WAN được triển khai đến 34 cơ quan, đơn vị và cung cấp 2 dịch vụ chính là truyền số liệu và Internet; các cơ quan, đơn vị cấp xã, phường đều có đường truyền internet để truy cập. 95% cán bộ công chức cấp tỉnh, 85% cán bộ công chức cấp huyện, 35% cán bộ, công chức cấp xã  được trang bị máy tính.

Sở TT&TT đã tham mưu với UBND tỉnh ban hành 4 văn bản quy phạm pháp luật về công tác quản lý, vận hành và bảo đảm ATTT cho các hệ thống thông tin dung chung của tỉnh.

Ngoài ra, Sở xây dựng, ban hành 4 quy định nội bộ liên quan đến công tác bảo đảm an toàn và chính sách an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin dữ liệu. 100% văn bản khuyến cáo, cảnh báo mất an toàn thông tin từ các cơ quan của Bộ TT&TT, Bộ Công an, Ban bảo vệ bí mật nhà nước của tỉnh đều được Sở chỉ đạo áp dụng tại Trung tâm Dữ liệu và hướng dẫn các sở, ngành, địa phương triển khai.

Tại hội nghị, Sở TT&TT đề nghị Cục An toàn thông tin có hướng dẫn cụ thể trong hoạt động giám sát, cảnh bảo ATTT, rà soát, đánh giá ATTT; ban hành các định mức chi phí cho hoạt động ứng cứu sự cố ATTT, định mức về việc kiểm tra, kiểm thử. Đồng thời, hướng dẫn thực hiện Nghị định 85 của Chính phủ, Thông tư 03 của Bộ TT&TT trong việc thẩm định hồ sơ xác định cấp độ an toàn thông tin cho các hệ thống của tỉnh; hỗ trợ trong việc tuyên truyền về ATTT tới cộng đồng.

Đánh giá cao công tác quản lý nhà nước và thi hành pháp luật về an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh, đồng chí Nguyễn Thanh Hải đề nghị thời gian tới, Sở TT&TT tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin cho đội ngũ cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin. Thực hiện hiệu quả công tác an toàn thông tin trên địa bàn theo Nghị định 85 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ và Thông tư số 03 của Bộ TT&TT  hướng dẫn triển khai xác định cấp độ an toàn hệ thống thông tin.

D.V

VietBao.vn //

Leave a Reply