Đảm bảo an toàn dữ liệu khi nộp thuế điện tử và thông quan 24/7

Theo đánh giá của Tổng cục Hải quan, trong triển khai thuế điện tử 24/7, việc sử dụng ID chứng từ sẽ đảm bảo vẹn toàn dữ liệu, không lộ bí mật thông tin trong quá trình trao đổi trên hệ thống.

Cổng thanh toán điện tử và thông quan 24/7. Ảnh chụp màn hình

Ngày 21/6/2017, Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định số 2082/QĐ0TCHQ về việc phê duyệt đề án “Nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7”.

Việc thu thuế điện tử 24/7 cũng đảm bảo thông tin nộp tiền được thanh khoản thuế kịp thời, chính xác; giảm thời gian nộp thuế, đồng thời thông quan hàng hóa ngay sau khi nộp thuế, qua đó rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp.

Ngay sau khi xây dựng và triển khai đề án, Cổng thanh toán điện tử và thông quan 24/7 đã được hoàn thiện để người nộp thuế được cập nhật thông tin chữ ký số cho nộp thuế, đăng ký trước ủy quyền trích nợ và kê khai, lập giấy nộp tiền trên Cổng thanh toán điện tử và thông quan 24/7.

Kể từ 23/10, người nộp thuế có thể thực hiện lệnh nộp thuế điện tử trên Cổng thông tin của Tổng cục Hải quan tại địa chỉ https://epayment.customs.gov.vn/epaymentportal/login. Đây là cổng nộp thuế điện tử trực tuyến 24/7 vừa được Tổng cục Hải quan triển khai. Hiện, có 5 ngân hàng thương mại là Vietcombank, Vietinbank; BIDV, MB và Techcombank cùng Tổng cục Hải quan và Kho bạc Nhà nước triển khai thí điểm hệ thống này.

Trong cuộc họp báo chuyên đề triển khai đề án nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7” được tổ chức sáng nay, 31/10, đại diện Tổng cục Hải quan cho biết dịch vụ nộp thuế điện tử 24/7 đang thí điểm có nhiều ưu điểm và an toàn hơn so với các phương thức nộp tiền đang thực hiện.

Đề án nộp thuế và thông quan 24/7 là hình thức nộp tiền thuế và các khoản phải nộp khác qua ngân hàng thương mại phối hợp thu với Tổng cục Hải quan thông qua Cổng thanh toán điện tử Hải quan. Theo đó, cho phép người nộp thuế lập bảng kê nộp thuế trực tiếp trên Cổng thanh toán điện tử Hải quan mọi lúc, mọi nơi, mọi phương tiện có kết nối với Internet và được ngân hàng xác nhận kết quả giao dịch nộp thuế thành công ngay sau khi nhận được yêu cầu chuyển tiền nộp thuế và thực hiện thông quan ngay hàng hóa.

Để sử dụng dịch vụ cổng thanh toán trực tuyến mới này, doanh nghiệp phải có chữ ký số để lập giấy nộp tiền, duyệt chuyển tiền nộp thuế. Đồng thời có ủy quyền cho ngân hàng trích nợ tài khoản cho dịch vụ nộp thuế điện tử.

Chia sẻ từ Tổng cục Hải quan, so với quy trình các phương thức thu hiện tại, đặc biệt là phương thức nộp tiền điện tử qua ngân hàng phối hợp thu, quy trình nộp thuế và thông quan 24/7 có đặc điểm ưu việt, đơn giản, thuận tiện, chính xác vượt trội so với các phương thức đang thực hiện.

Để sử dụng dịch vụ, người nộp thuế có thể sử dụng “user ID” đăng nhập vào VNACCS để đăng nhập vào chương trình nộp thuế điện tử.

Việc sử dụng ID chứng từ sẽ đảm bảo vẹn toàn dữ liệu, không lộ bí mật thông tin trong quá trình trao đổi trên hệ thống, đặc biệt nó sẽ khắc phục hạn chế về giới hạn trường thông tin nộp tiền khi trao đổi một hoặc nhiều giấy nộp tiền thanh toán qua liên ngân hàng, là một bước đột phá trong việc trao đổi thông tin điện tử.

Thuận tiện hơn, người nộp thuế được lựa chọn địa điểm kê khai nộp tiền. Trường hợp người nộp thuế có chữ ký số thì sử dụng chữ ký số để thực hiện nộp thuế và thông quan 24/7 trực tiếp qua Cổng thanh toán điện tử hải quan.

Cũng theo chia sẻ từ Tổng cục Hải quan, theo lộ trình, trong tháng 11 – 12/2017, trên cơ sở kết quả của 5 ngân hàng tham gia thí điểm, Tổng cục Hải quan sẽ tiến tới triển khai toàn bộ ở các ngân hàng thương mại cổ phần.

Đối với các ngân hàng thương mại phối hợp thu chưa tham gia thí điểm lần này, các ngân hàng chủ động nâng cấp hệ thống theo chuẩn dữ liệu và quy trình trao đổi thông tin. Tổng cục Hải quan sẽ phối hợp và hỗ trợ các ngân hàng khi nâng cấp hệ thống, đồng thời sẽ thống nhất về nội dung thỏa thuận hợp tác phối hợp thu đáp ứng Thông tư 184/2015/TT-BTC ngày 217/11/2015 và Đề án nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7.

D.V

VietBao.vn //

Leave a Reply