Đà Nẵng: Ký kết quy chế phối hợp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin

Sáng ngày 18/8/2017, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Đà Nẵng và Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tổng Tham mưu chính thức ký kết Quy chế phối hợp trong công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng và điều phối, ứng cứu sự cố.

Theo ông Nguyễn Quang Thanh, Giám đốc Sở TT&TT Đà Nẵng: thời gian qua, thành phố Đà Nẵng đẩy mạnh ứng dụng CNTT hướng đến việc xây dựng Chính quyền điện tử. Đà Nẵng xác định lấy công nghiệp CNTT làm hướng đột phá để phát triển kinh tế xã hội. Vì vậy, công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và tính thông suốt của hệ thống được Thành phố Đà Nẵng đặc biệt chú trọng.

Việc đảm bảo an toàn, an ninh thông tin giúp cho công tác chỉ đạo, lãnh đạo, quản lý, điều hành cũng như trao đổi nghiệp vụ, liên thông dữ liệu, phục vụ tổ chức công dân trong giải quyết thủ tục hành chính theo yêu cầu, luôn đạt hiệu suất và kết quả đúng với mong đợi.

Đại diện Lãnh đạo Sở TT&TT Đà Nẵng ký kết với Lãnh đạo Cục Công nghệ thông tin- Bộ Tổng tham mưu

Theo quy chế phối hợp hai bên cùng nhau chia sẻ trao đổi thông tin về các sự cố an toàn thông tin mạng, lỗ hổng bảo mật và nguy cơ mất an toàn thông tin, các biện pháp, giải pháp kỹ thuật bảo đảm an toàn hệ thống thông tin, các kịch bản diễn tập, điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng;Tổ chức đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao năng lực về bảo đảm an toàn thông tin mạng, điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng…

Đoàn Hạnh

VietBao.vn //

Leave a Reply