Công cụ nhỏ gọn chia sẻ phát Wifi trên Laptop miễn phí

Để biến một laptop thành một điểm truy cập (Access Point) dành cho việc chia sẽ wifi cho các thiết bị khác như Smartphone, iPAD, Laptop khác… Tìm các thông tin trên Internet thì thường là Connectify Pro, tuy có đặc điểm là chuyên nghiệp đều phải trả tiền. Với công cụ miễn phí để phát wifi cực kỳ gọn nhẹ với dung lượng chỉ có 93 KB.

Đặc điểm: Không cần cài đặt chỉ click đúp vào và set SSID và mật khẩu rồi enter là có ngay một wifi để sử dụng.

Bạn tải về miễn phí phần mềm ở đây.

Hướng dẫn sử dụng

1. Kiểm tra cấu hình mạng.

Nhấn tổ hợp phím “Windows + R” gõ vào cmd rồi enter.Trong cửa sổ cmd gõ vào dòng lệnh
netsh wlan show all | find “Hosted network supported” như hình dưới

phat wifi 1

Lưu ý: Kết quả dòng “Hosted network supported” phải là “Yes” mới xài được phần mềm này.

Tiếp tục gõ lệnh “ncpa.cpl” vào cmd để mở cài đặt mạng.

phat wifi 2Xuất hiện cửa sổ mới

phat wifi 3

Bạn để ý thấy biểu tượng Adaptor tên Wireless Network Connection 2Local Area Connection. Bạn kích chuột phải vào Local Area Connection chọn Properties và chọn Tab Sharing trong hộp thoại Local Area Connection Properties.

phat wifi 4

Trong Home networking connection chọn Network Connection 2 để chia sẽ kết nối Internet cho Wifi, đồng thời check vào Allow other network users to connect through thí computer’s Internet connection.

2.Sử dụng công cụ

Chạy phần mềm CHIEN FREE WIFI V3.2:

phat wifi 5

phat wifi 6

phat wifi 7

Lúc đó bạn nhìn thấy biểu tượng wifi -> kết quả đã thành công !

phat wifi 8

3. Cài đặt riêng

Tắt Wifi

phat wifi 9

Xem trạng thái, các kết nối đang có

Từ màn hình MENU chọn 3 để xem các kết nối đang có

Ở dòng Number of clients cho thấy số máy đang kết nối vào wifi, cụ thể ở đây và 2 máy và 2 dòng bên dưới thể hiện địa chỉ MAC của các máy đó. Vấn đề còn hạn chế của phần mềm này là chưa phân giải địa chỉ MAC thành tên của thiết bị được. Cái này mình đang phát triển.

phat wifi 10

Xem lại nhật ký

Một chức năng mình cũng đang phát triển, hiện tại chỉ có chức năng đơn giản là ghi lại ngày giờ và các hành vi.