Cập nhập bản Service Pack 1 cho Office 2013

office-2013-sp1

Thời gian gần đây, Office 2013 đã được Microsoft cho phép cập nhập lên bản Service Pack 1. Bản cập nhập mới sẽ gồm cải tiến sửa chữa lỗi cho các ứng dụng: Access, Excel, InfoPath, Lync, OneDrive, OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher và Word.

Bản Office 2013 SP1 này sẽ tập trung cải tiến tương thích với Windows 8.1, Internet Explorer 11, hỗ trợ các phần cứng mới với màn hình độ phân giải cao.

Bản cập nhật Service Pack 1 được cung cấp tự động qua hệ thống Windows Update và nếu muốn cập nhật ngay, bạn có thể truy cập vào đây để tải về bản cập nhật 32-bit hoặc 64-bit tùy theo phiên bản Office đã cài đặt trên máy.