Cảnh báo: Hiện tại iPhone 5S lock không nên cập nhập iOS 7.1

Mỗi khi bản chính thức iOS được công bố thì các máy iPhone Lock (khóa mạng) không nên cập nhập ngay. Vì thời điểm mới ra mắt iOS 7.1, các sim ghép cũ chữa có thể hỗ trợ ngay. Nếu bạn nâng cấp mà không sử dụng gọi điện và nhắn tin như bình thường, hiện tượng này là máy đã bị lock sẽ như một thiết bị iPod cao cấp. Để không xảy ra tình trạng trên bạn không vội cập nhập cho iPhone lock , và hãy đợi một thời gian nữa khi đã có các thế hệ sim ghép mới.

sim ghép

Cập nhập:

  • Hiện tại chỉ có iPhone 5S sẽ bị lock lại khi lên iOS 7.1, còn sim ghép trên iPhone 5 vẫn thành công.
  • Sim ghép cũ cho iPhone 4S vẫn có thể sử dụng tiếp tục, chưa bị lock lại.

Theo tinhte