Cài đặt địa chỉ IP tĩnh từ cmd trong Windows 8 và Ubuntu 12.04

Hướng dẫn ngắn gọn cho bạn thấy làm thế nào để cấu hình địa chỉ IP tĩnh từ dòng lệnh hoặc giao diện điều khiển trong cả Windows 8 và Ubuntu 12.04 (chính xác ). Cả Windows 8 và Ubuntu 12.04 đều có các công cụ ngoài desktop dễ sử dụng để cấu hình mạng, và hầu hết mọi người sử dụng chúng. Tuy nhiên, nó cũng có thể thực hiện cùng một mục đích bằng cách sử dụng lệnh trong cmd, và hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách để làm điều đó. Mặc dù các hệ thống khác nhau, chúng là tương tự trong nhiều chức năng. Hầu như bất cứ điều gì bạn làm trong Windows 8 cũng có thể được thực hiện trong Ubuntu 12.04. Và nếu bạn chỉ là bắt đầu với Ubuntu, đến từ Windows 8, sau đó hướng dẫn này sẽ cung cấp cho bạn một hiểu biết tốt hơn về cách làm việc với Ubuntu.

Mục đích của tut này:

+ Cấu hình địa chỉ IP tĩnh từ các lệnh giao diện điều khiển trong cả Windows 8 và Ubuntu 12.04

Làm thế nào để thiết lập một địa chỉ IP tĩnh bằng cách sử dụng Command Prompt trong Windows 8

Để cài đặt địa chỉ IP tĩnh trong command prompt trên windows 8. Đầu tiên bạn chuột phải vào góc màn hình chọn command prompt( Admin), Nếu được nhắc thì nhấn yes

Ubuntu 12.04

 

Sau đó gõ hoặc copy nguyên đoạn sau vào cmd:

netsh interface ip set address name=”Local Area Connection” static 192.168.0.2 255.255.255.0 192.168.0.1 1

Capture

Dãy số đầu tiên là địa chỉ IP address  thứ hai là Netmask  thứ ba là Gateway.

Khởi động lại máy tính và bạn đã hoàn thành.

Làm thế nào để thiết lập một địa chỉ IP tĩnh bằng cách sử dụng Console trong ubuntu 12.04

Để  thiết lập một địa chỉ IP tĩnh trong Ubuntu 12.04, nhấn Ctrl – Alt – T trên bàn phím để mở terminal. Khi nó mở ra, chạy các lệnh dưới đây để mở các tập tin giao diện.

sudo vi /etc/network/interfaces

static_ip_address_precise_2

 

Cuối cùng gõ dòng sau vào bên dưới và lưu nó lại

iface eth0 inet static      address xxx.xxx.x.x      netmask xxx.xxx.xxx.x      gateway xxx.xxx.x.x

static_ip_address_precise_3

 

Để chèn các ký tự vào tập tin, bấm chữ (i). Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển từ trái sang phải, lên, xuống. Để tiết kiệm công việc của bạn, hãy bấm phím Esc, sau đó gõ: wq và nhấn Enter.

Khởi động lại máy tính của bạn và bạn đã hoàn thành.

Ubuntu