Ẩn/Hiện cột và hàng trong Excel 2013

excel 2013 1

Có thể đã có những lần bạn muốn loại bỏ 1 hàng hoặc côt từ bảng tính excel của mình, nhưng bạn lại không muốn xóa vĩnh viễn nó mà chỉ là tạm thời ẩn đi thôi.

Chú ý: Các cột và hàng có thể gồm cả dữ liệu, công thức,  tính toán của bạn.

Để ẩn một hoặc nhiều hàng, bạn chọn các hàng mà muốn thao tác:

excel 2013 2

Bấm chuột phải vào phần đầu của hàng và chọn Hide từ danh sách menu.

excel 2013 3

Các hàng được chọn sẽ ẩn đi, bao gồm cả phần tiêu đề. Chú ý rằng hàng 3 và 4 dưới đây cũng được ẩn đi, sẽ có một đường kẻ phân biệt các hàng ẩn đi. Khi bạn thực hiện các thao tác khác trên bảng tính thì dòng này sẽ tự động biến mất, tuy nhiên bạn có thể biết nơi các hàng được ẩn đi bằng các tiêu đề đánh dấu hàng ẩn đi ấy.

excel 2013 4

Để hiển thị lại một hàng, bạn chọn cả hàng trên và dưới hàng bị ẩn, sau đó bấm chuột phải vào phần đầu của hàng chọn Unhide từ danh sách menu.

excel 2013 5

Các hàng bị ẩn sẽ được hiển thị lại và được tô điểm bởi các hàng xung quanh

excel 2013 6

Bạn cũng có thể dễ dàng ẩn một hay nhiều cột. Chọn các cột mà bạn muốn ẩn, bấm chuột phải vào phần đầu của cột đó và chọn Hide từ danh sách menu.

excel 2013 7

Các cột được chọn sẽ ẩn cùng lúc với các phần tiêu đề và đường đánh dấu đậm hơn sẽ được hiển thị chỗ đó.

excel 2013 8

Để hiện các cột, cũng giống như thao tác với hàng, bạn chọn cột bao gồm cả cột 2 bên trái và phải của phần cột bị ẩn, bấm chuột phải lên phần đầu tiêu đề cột và bấm Unhide từ danh sách menu.

excel 2013 9

Các cột bị ẩn sẽ được hiển thị lại và được tô điểm cùng với các cột ở 2 bên.

excel 2013 10

Tính năng này rất hữu ích nếu bạn muốn in bảng tính chỉ với các hàng và cột mà bạn muốn chọn nhưng không muốn xóa vĩnh viễn các thông tin không cần thiết.

Chúc các bạn thành công!

 

Theo howtogeek

Leave a Reply