47 phím tắt hoạt động trên mọi trình duyệt

Mỗi trình duyệt web nổi tiếng đều chia sẻ một lượng danh sách các phím tắt có thể hoạt động trên mọi nền tảng trình duyệt, cho dù bạn đang dùng Google Chrome, IE, Firefox, Safari, Opera…

Tabs

Ctrl+1-8 – Mở các tab tương ứng, tính từ bên trái

Ctrl+9 – Chuyển về tab trước vừa xem

2

Ctrl+Tab – Chuyển đổi qua lại giữa các tab

Ctrl+Shift+Tab – Chuyển về tab vừa xem

Ctrl+W, Ctrl+F4 – Đóng tab đang theo dõi

Ctrl+Shift+T – Mở lại tab vừa xem

3

Ctrl+T – Mở thẻ mới

Ctrl+N – Mở cửa sổ mới

Alt+F4 – Đóng cửa sổ hiện tại

 

Thao tác chuột với các tab

Bấm chuột giữa lên một Tab – Đóng tab.

Ctrl+ bấm chuột trái, chuột giữa – Mở một liên kết trong tab hiện hành.

Shift+bấm chuột trái – Mở một liên kết trong cửa sổ mới.

Ctrl+Shift+bấm chuột trái– Mở một liên kết trong tab nền.

 

Điều hướng

Alt+mũi tên trái, Backspace – Back.

Alt+mũi tên phải, Shift+Backspace – Forward.

F5 – Tải lại

Ctrl+F5 – Tải lại và xóa bộ lưu đệm hiện tại

Escape – Dừng tải

Alt+Home – Mở trang chủ.

4

 

Phóng to – Thu nhỏ

Ctrl và +, Ctrl+cuộn chuột lên trên – Phóng to.

Ctrl và  -, Ctrl+cuộn chuột xuống dưới — Thu nhỏ.

Ctrl+0 – Chế độ phóng mặc định

F11 – Xem toàn màn hình

5

 

Cuộn trang

Space, Page Down – Cuộn trang lên

Shift+Space, Page Up – Cuộn trang xuống

Home – Lên đầu trang.

End – Về cuối trang

Chuột giữa – Cuộn tự động bằng chuột.

6

 

Thanh địa chỉ

Ctrl+L, Alt+D, F6 – Đưa trỏ chuột về thanh địa chỉ

Ctrl+Enter – Tự động điền www. và .com vào địa chỉ trang web. Ví dụ bạn muốn truy cập phanmem.com, bạn chỉ cần gõ phanmem và bấm Ctrl + Enter

Alt+Enter – Mở địa chỉ web trong thẻ mới

 

Tìm kiếm

Ctrl+K, Ctrl+E – đưa chuột về ô tìm kiếm

Alt+Enter – Tìm kiếm trong tab mới

Ctrl+F, F3 – Mở ô tìm kiếm trong trang hiện tại

Ctrl+G, F3 – Tìm kiếm kết quả trong trang

Ctrl+Shift+G, Shift+F3 – Tìm kiếm kết quả vừa xem trước.

7

 

Lịch sử truy cập và đánh dấu trang

Ctrl+H – Mở lịch sử truy cập

Ctrl+J – Mở lịch sử tải xuống

Ctrl+D – Đánh dấu trang đang xem

Ctrl+Shift+Del – Mở hộp thoại xóa cache.

8

 

Các chức năng khác

Ctrl+P – In trang đang xem

Ctrl+S – Lưu trang hiện tại về máy tính

Ctrl+O – Mở tập tin trong máy tính

Ctrl+U – Xem mã nguồn trang đang theo dõi

F12 – Mở công cụ lập trình.

9

Theo howtogeek

Leave a Reply