10 phím tắt dành cho trình duyệt Internet Explorer, Firefox, Google Chrome

Ba trình duyệt được sử dụng phổ biến nhất với người dùng mỗi khi truy cập vào Internet gồm: Internet Explorer, Firefox, Google Chrome.

phim tat

Những phím tắt cho cả  ba trình duyệt được sử dụng nhiều nhất mà đôi lúc người dùng không biết hoặc chưa bao giờ sử dụng. Đối với bạn chưa biết có thể xem bài viết này để điểm qua các phím tắt và công dụng của nó sau đó hãy sử dụng để chuyên nghiệp hơn.

Trình duyệt Internet Explorer

Alt = Hiển thị thanh menu.
Alt + M = Điều hướng đến trang chủ của bạn.
Alt + C = Mở nhanh khung xem Favorites, Feed và History.
Ctrl + J = Xem danh sách các tập tin được tải xuống.
Ctrl + L = Lập tức chuyển con chuột đến thanh địa chỉ để truy cập địa chỉ web mới.
Ctrl + D = Thêm nhanh trang đang xem vào mục yêu thích của bạn.
Ctrl + B = Mở nhanh thư mục yêu thích mà bạn đã đánh dấu để thiết lập hoặc truy cập
Ctrl + T = Mở một tab mới.
F5 = Tải lại trang web đang mở hiện tại.
Ctrl + F4 = Thoát khỏi một tab hiện tại.

Trình duyệt Firefox

Alt + D = Lập tức chuyển con trỏ chuột đến thanh địa chỉ web.
Alt + Home = Trở lại trang chủ ngay lập tức trên tab hiện hành.
Ctrl + – = Thu nhỏ nội dung của tab đang xem.
Ctrl + + = Phóng to kích thước phần nội dung trong trang.
Ctrl + S = Lưu lại toàn bộ nội dung của trang web đang xem
Ctrl + n = Di chuyển danh đến các Tab tương ứng (n là số thứ tự như 1, 2, 3…).
Alt + Shift + Delete = Xoá hết dữ liệu cá nhân đã dùng trên Firefox.
Ctrl + N = Mở cửa sổ Firefox mới.
Ctrl + T = Mở nhanh một tab mới.
Ctrl + F4 = Đóng Tab hiện thời.

Trình duyệt Google Chrome

Ctrl + + = Phóng to kích thước của nội dung trang web trên tab hiện hành.
Ctrl + – = Thu nhỏ kích thước của nội dung trang web trên tab hiện hành.
Ctrl + 0 = Quay về cỡ chữ chuẩn ban đầu.
Ctrl + U = Xem mã nguồn của trang web.
Ctrl + F5 = Tải nhanh lại nội dung của trang web.
Ctrl + H = Xem lịch sử truy cập web.
Ctrl + Tab = Di chuyển đến tab kế tiếp.
Ctrl + T = Mở nhanh một tab mới.
Ctrl + P = In trang web đang truy cập.
Alt + Home = Mở trang chủ.

Đào Gia Tiền

Leave a Reply